5/15/13I bijah srećna u tom snu

Nerođena a prezrela

Kupljena pregrštom snova

Nikad ne saznala šta je istina

Ljubav iskala kao dah

Dobih zadah konstantnog stajanja

Koliko samo traži koliko tek otima zemlja ova

I hodanje ovo što se sapliće

I stajanje ovo što  diči se brzinom

No comments:

Post a Comment